Малкін Б. Я.

Малкін Барыс Яўсеевіч
13 января, 1908
20 ноября, 1972
Малкін Барыс Яўсеевіч (Малкин Борис Евсеевич)

Нарадзіўся ў горадзе Прылукі, Чарнігаўская вобласць, Украіна. Скончыў вышэйшую школу мастацтваў у горадзе Кіеў (1929). Удзельнік мастацкіх выстаў з 1929 года. Працаваў у сцэнаграфіі, кніжнай і станковай графіцы. Асноўныя работы: афармленне спектакляў у розных тэатрах Беларусі; "Партызаны" і "Мілы чалавек" К.Крапівы; "Паўлінка" і "Прымакі" Я.Купалы; "Ён прыйшоў" Д.Прыстлі; "Позняе каханне" А.Астроўскага; "Гаспадыня карчмы" К.Гальдоні; "Востраў Афрадыты" А.Парніса; "Спадарыня міністрыха" Б.Нушчыца. Ілюстрацыі для кніг "Над ракой Арэсай", "Яўгеній Анегін" А.Пушкіна, "Выбранае" Зм.Бядулі, "Выбраныя творы" Цёткі. Станковыя графічныя работы "Лясное возера", "Беларускі пейзаж", "У старым Самбуле"; серыі "Па слядах вайны", "Рыга", а таксама манаграфіі "Песня пра Мінск", "Ратонда", "Залаты нацюрморт", "Алеся", "Цырк". Творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ. Працаваў у Дзяржаўным выдавецтве БССР (з 1929-1836). Сябра БСМ з 1940 года.

Родился в городе Прилуки, Черниговская обл., Украина. Окончил высшую школу искусств в городе Киев (1929). Участник художественных выставок с 1929 года. Работал в сценографии, книжной и станковой графике. Основные работы: оформление спектаклей в разных театрах Беларуси: «Партизаны» и «Милый человек» К. Крапивы; «Паўлінка” и “Прымакі» Я. Купалы; «Он пришел» Д. Пристли; «Поздняя любовь» А. Островский; «Хозяйка корчмы» К. Гольдони; «Остров Афродиты» А. Парниса; «Госпожа министриха» Б. Нущица. Иллюстрации для книг «Над рекой Оресой», «Евгений Онегин» А. Пушкин, «Избранное» Зм. Бедули, «Избранные произведения» Тетки. Станковые графические работы «Лесное озеро», «Белорусский пейзаж», «В старом Стамбуле»; серии «По следам войны», «Рига», а также монографии «Песня про Минск», «Ротонда», «Золотой натюрморт», «Алеся», «Цирк». Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах БСХ. Работал в Государственном издательстве БССР (с 1929 – 1936). Член БСХ с 1940 года.