Мацюшэўская А. А.

Матюшевская Алла Анатольевна
23 декабря, 1950
Мацюшэўская Алла Анатольеўна (Матюшевская Алла Анатольевна)

Нарадзілася ў горадзе Баку, Азербайджан. Скончыла Мінскую мастацкую вучэльню ў 1973 годзе, Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут у 1981 годзе. Удзельніца мастацкіх выстаў з 1981 года. Працуе ў плакаце, мульціплікацыі. Асноўныя работы: "Цішыня", "Гамлет", "Рамэа і Джульетта"; трыпціхі "У зямлі нашай карані", "Імгненні", "Кароль Лір", "Твар імперыялізма"; плакат для выдавецтва "Мастацкая літаратура"; мультфільмы "Труба", "Песня пра зубра", "Дыназаўрык", "Гэта слон", "Прытча пра Хасана", "Як Васіль гаспадарыў"; мастацкае афармленне кніг "Імперская параноя" С.Паўлава, "Вярнуўся ветрам" М.Лужаніна, "На маёй далоні лінія рукі" А.Казловіч. Мастак кінастудыі Беларусьфільм з 1981 года. Сябра БСМ з 1988 года.

Родилась в городе Баку, Азербайджан. Окончила Минское художественное училище в 1973 году, Белорусский театрально-художественный институт в 1981 году. Участница художественных выставок с 1981 года. Работает в плакате, мультипликации. Основные работы: плакаты «Тишина», «Гамлет», «Ромео и Джульетта»; триптихи «В земле нашей корни», «Мгновения», «Король Лир», «Лицо империализма»; плакат для издательства «Мастацкая літаратура»; мультфильмы «Труба», «Песня пра зубра», «Динозаврик», «Это слон», «Притча о Хасане», «Как Василий хозяйничал»; художественное оформление книг «Имперская паранойя» С. Павлова, «Вернулся ветром» М. Лужанина, «На моей ладони линия руки» А. Козлович. Художник киностудии Беларусьфильм с 1981 года. Член БСХ с 1988 года.