Дмітрыеў А. В.

Дмітрыеў Аляксей Валянцінавіч
29 мая, 1964
Дмітрыеў Аляксей Валянцінавіч (Дмитриев Алексей Валентинович)

Скончыў Беларускую акадэмію мастацтваў (1992) па спецыялізацыі станковая графіка. Сярод асноўных работ - мастацкая пастаноўка да фільма "Вітаўт", іканастас Нікольскай царквы пасёлка Чысць (Мінская вобласць), іканастас Свята-Петрапаўлаўскага сабора (г. Мінск). Узнагароджаны дзяржаўнай прэміяй у 1996 годзе. Сябра беларускага саюза дызайнераў з 1997 года.

Окончил Белорусскую Академию искусств (1992) по специализации станковая графика. Среди основных работ – художественная постановка к фильму «Витовт», Иконостас Никольской церкви пос. Чисть (Минская обл.), Иконостас Свято-Петропавловского собора (г. Минск). Награжден государственной премией в 1996 году. Член Белорусского союза дизайнеров с 1997 г.

He graduated from the Belarusian Academy of Arts (1992), specialization easel graphics. Among the major works - artistic setting for the film "Vytautas" iconostasis Nicholas Church Village. Net (Minsk region.) The iconostasis of St. Peter and Paul Cathedral (Minsk). He was awarded the State Prize in 1996godu. A member of the Belarusian Union of Designers since 1997.